mes tau padėsime!
pildyti paraišką

JŪSŲ DUOMENYS

PAJAMOS

Ar yra žinomų aplinkybių dėl kurių galėtų sumažėti Jūsų gaunamos pajamos?TaipNe

TURIMI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įrašykite kredito bendrovės pavadinimą, kuriai esate skolingas
Jeigu tiksli likusi grąžintina suma be palūkanų Jums nėra žinoma, ją galite patikslinti susisiekę su kredito bendrove, kuriai esate skolingas arba įrašykite Jums preliminariai žinomą sumą
Įrašykite kokią mėnesinę įmoką įsipareigojote mokėti pagal sutartyje sudarytą grafiką

Jeigu mėnesines įmokas mokate laiku ir pradelstų dienų nėra, pažymėkite 0

PAPILDOMI KOMENTARAI

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi ir sutinku, kad tvarkytumėte mano asmens duomenis, kaip nurodyta sutikime.

Ši paraiška yra skirta pirminiam kliento situacijos vertinimui.